Budget impact analyse

Een budget impact analyse laat zien wat de verwachte impact is van veranderingen in de zorg, bijvoorbeeld een aangepaste aanbeveling in een richtlijn. Het gaat hierbij vooral om het inzichtelijk maken van verwachte verschuivingen in benodigde materiële en personele middelen en/of de financiële gevolgen. De aard en omvang van analyse kan per situatie verschillen.

Een budget impact analyse bij richtlijnen maakt de haalbaarheid van een aanbeveling inzichtelijk. Dat vergroot het draagvlak voor een richtlijn en bevordert de implementatie van de richtlijn in de praktijk.

Wat doet het Kennisinstituut voor u?

Ons Kennisforum ‘Kosten en baten in de gezondheidszorg’ ondersteunt wetenschappelijke verenigingen bij het uitvoeren van een kostenanalyse (budget impact analyse) naar de mogelijke effecten van veranderingen in de zorg. U kunt bij ons terecht voor verschillende soorten analyses, variërend van een globale indicatie tot een uitgebreid onderzoeksproject. Dit onderzoek wordt vaak gedaan in het kader van richtlijnontwikkeling. Maar u kunt ook bij ons terecht voor een analyse naar de financiële impact van andere veranderingen in de zorg.

Kostenoverwegingen kunnen nuttig zijn als extra overweging bij de formulering van aanbeveling in richtlijnen. Door een inschatting te maken van de kosten, kunnen deze tegenover de effectiviteit en eventueel andere belangrijke factoren worden afgewogen.

Onze aanpak

Onze projecten voeren wij uit in nauwe samenwerking met artsen uit het veld, bijvoorbeeld de werkgroep van een richtlijn. De rol van het Kennisinstituut bij budget impact analyses kan variëren: soms voeren onze adviseurs de gehele analyse zelf uit, soms besteden zij een deel van de analyse uit. Het doorrekenen van de budget impact van maatregelen kan ook relevant zijn bij andere projecten dan richtlijnen. Ook daarbij kan het Kennisinstituut ondersteuning bieden.

Meer weten?

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen op het gebied van budget impact analyses? Neem dan voor meer informatie contact op met P.H. (Pieter) Broos MSc , via p.broos@kennisinstituut.nl