Kosteneffectiviteitsonderzoek

Het Kennisinstituut biedt ondersteuning bij het uitvoeren van een systematisch literatuuronderzoek naar de kosteneffectiviteit van een medische interventie. Bijvoorbeeld literatuuronderzoek in het kader de ontwikkeling van een richtlijn.

Onze aanpak

Wij voeren onze projecten uit in nauwe samenwerking met artsen uit het veld, bijvoorbeeld de werkgroep die een richtlijn opstelt. Bij het literatuuronderzoek naar de kosteneffectiviteit van een interventie volgen we de werkwijze voor evidence based richtlijnontwikkeling. Met specifieke filters zoeken we naar literatuur over economische evaluaties. Vervolgens maken we een selectie van relevante studies, met daarbij de samenvatting en beoordeling van deze studies. De bevindingen leggen we voor aan de werkgroep die op basis hiervan een aanbeveling formuleert.

De resultaten van de analyses verwerken wij in de richtlijn. Dit kan binnen de systematische samenvatting van de literatuur of door het beschrijven van kostenoverwegingen als extra overweging bij de formulering van aanbeveling. Door op basis van de beschikbare kennis een inschatting te maken van de kosten, kunnen deze tegenover de effectiviteit en eventueel andere belangrijke factoren worden afgewogen.

Meer weten?

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen op het gebied van kosteneffectiviteitsonderzoek? Neem dan voor meer informatie contact op met P.H. (Pieter) Broos MSc, via p.broos@kennisinstituut.nl.