14 nov 2016

Farmacogenetica en therapeutic drug monitoring in psychiatrische praktijk

Domus Medica Utrecht

Op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie wordt op korte termijn gestart met de ontwikkeling van de richtlijn Farmacogenetica en therapeutic drug monitoring in de psychiatrische praktijk.

In de klinische praktijk zijn bijwerkingen van psychotrope medicatie een veel voorkomend probleem en meestal wordt via trial-and-error gezocht naar een medicijn dat de individuele patiënt het beste kan verdragen. Voor veel psychofarmaca is aangetoond dat genetische polymorfismen de farmacokinetiek van deze geneesmiddelen significant beïnvloeden. Het doel van de richtlijn is om aanbevelingen te doen op welke manier farmacogenetica en therapeutic drug monitoring kan worden toegepast in de psychiatrische praktijk om te komen tot een rationeel individueel farmacotherapeutisch behandeladvies voor de patiënt.

Doel van de invitational conference

Om de richtlijn zo veel mogelijk aansluiting te laten vinden bij de praktijk wil de NVvP in de voorbereidende fase graag stakeholderpartijen horen omtrent knelpunten en aandachtspunten voor de te ontwikkelen richtlijn. De NVvP organiseert hiervoor een invitational conference.

Voor wie

Alle partijen die betrokken zijn bij het onderwerp. Dit betreffen niet alleen de beroepsverenigingen, maar ook onder andere patiëntenverenigingen, koepels van zorginstellingen en de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Wanneer

  • maandag 14 november 2016
  • 16.00 - 18:00 uur
  • Domus Medica
  • Mercatorlaan 1200 te Utrecht

Aanmelden

Het bijwonen van de conference geschiedt op uitnodiging. Bij belangstelling kunt u contact opnemen met Saskia Persoon; s.persoon@kennisinstituut.nl.