23 feb 2017

Focusgroep LUTS-patiënten

Bar Beton op Utrecht Centraal

Ruim een jaar geleden is gestart met de ontwikkeling van een richtlijn voor de behandeling van Lower Urinary Tract Symptoms ofwel LUTS bij mannen (de medische naam voor: plasklachten). In deze richtlijn zal een advies worden gegeven over de diagnostiek, behandeling, nazorg en informatie voor mannelijke patiënten met plasklachten wegens een goedaardig vergrote prostaat. In een richtlijn staan de best mogelijke behandelingen voor een bepaalde aandoening samengevat; dit helpt de behandelaar samen met de patiënt een goede keuze te maken voor de meest geschikte behandeling.

Het is belangrijk dat patiënten hun mening kunnen geven bij de ontwikkeling van richtlijnen. Het gaat tenslotte om de zorg die zij moeten krijgen. De mening van patiënten horen we graag in een zogenaamd focusgroep-gesprek. Een focusgroep is een groepsgesprek waarin we praten over hoe patiënten de zorg die ze krijgen of hebben gekregen. In het groepsgesprek komen onder andere de volgende vragen aan de orde: Hoe zou de zorg voor mannen met plasklachten wegens een goedaardig vergrote prostaat eruit moeten zien? Wat ging er goed en zou bij iedereen zo moeten gaan? Wat zou er beter kunnen? Welke problemen heeft u ervaren? De informatie die we krijgen in dit gesprek wordt meegenomen bij de ontwikkeling van de richtlijn.

De Stichting Bekkenbodem4All, de Incoclub, en de richtlijn werkgroep vinden het belangrijk dat de stem van de patiënt wordt meegenomen in deze richtlijn en nodigen u van harte uit om deel te nemen aan deze focusgroep. Dit gesprek zal worden geleid door Peter Rosier, uroloog, met ondersteuning van een adviseur bij het Kennisinstituut van Medisch Specialisten. Beiden zijn betrokken bij de ontwikkeling van de richtlijn.

Voor wie

Voor de focusgroep zijn wij op zoek naar mannen boven de 40 jaar die plasklachten hebben. Het maakt niet uit of u hier wel of niet in het verleden voor behandeld bent.

Vanzelfsprekend zullen we vertrouwelijk omgaan met de informatie uit de focusgroep. In de richtlijn zal uw naam niet vermeld worden.

Na de focusgroep ontvangt u een verslag met reactiemogelijkheid. Daarnaast is het na afronding van de conceptrichtlijn mogelijk om mee te lezen met de conceptrichtlijn en er ook commentaar op te leveren, indien u dat wenst.

Vanaf 17.00 uur staan er koffie en thee en broodjes klaar.Indien u wilt deelnemen aan deze focusgroep, wil ik u verzoeken dit door te geven aan het secretariaat van het Kennisinstituut van Medisch specialisten (bij voorkeur) via email: s.josso@kennisinstituut.nl of telefonisch via: (030) 282 3680. U ontvangt na aanmelding nadere informatie. Als u deelneemt aan de focusgroep ontvangt u een vergoeding voor uw tijd en moeite:

Als u nog vragen heeft, neemt u dan gerust contact met Annefloor van Enst via
06-234 129 92 of a.vanenst@kennisinstituut.nl.

Wanneer en waar

De bijeenkomst vindt plaats op 23 februari van 17:00- 19:30 uur
in Bar Beton Centraal Station Utrecht