31 okt 2016

Invitational Blauwdruk kwaliteitsmanagement-systeem

Domus Medica Utrecht

Op initiatief van de Nederlandse Orthopaedische Vereniging wordt op korte termijn gestart met het project ‘Blauwdruk kwaliteitsmanagementsysteem vakgroep medisch specialisten’.
 
Het doel van het project is om instrumentarium (blauwdruk) aan vakgroepen van medisch specialisten beschikbaar te stellen waarmee op vakgroepsniveau proactief kwaliteitsbeleid gevoerd én geborgd kan worden. Het stelt medisch specialisten in staat om bottom-up de controle te hebben over hun eigen kwaliteit- en veiligheidsprocessen. Door het beschrijven van processen en de verbetercyclus te integreren in de werkwijze van een vakgroep ontstaat een proactieve kwaliteitsverbetering. 

Doel van de Invitational conference

De intentie is om ervaringen omtrent continu kwaliteitsmanagement van vakgroepen te delen. Denk bijvoorbeeld aan het onderhouden van een kwaliteitsmanagementsysteem voor een vakgroep, ISO-certificering voor een kwaliteitsmanagementsysteem, het gebruik van instrumenten voor de kwaliteitsvisitatie tussen kwaliteitsvisitaties in. 

Tijdens deze bijeenkomst wordt geïnventariseerd welke initiatieven lopen op het gebied van proactief kwaliteitsmanagement van vakgroepen, welke knelpunten men ervaart en wat mogelijke oplossingen zijn. De input wordt later door de projectwerkgroep vertaald naar het projectplan.

Wanneer

  • maandag 31 oktober 2016 
  • 19.00 - 21.00 uur
  • Domus Medica
  • Mercatorlaan 1200 te Utrecht

Aanmelden

Het bijwonen van de conference geschiedt op uitnodiging. Bij belangstelling kunt u contact opnemen met Joppe Tra, j.tra@kennisinstituut.nl