24 Mar 2017

Invitational conference Antenatale hydronefrose: pre- en postnataal beleid, diagnostiek en behandeling

Domus Medica Utrecht

Op initiatief van de De Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde wordt binnenkort gestart met de ontwikkeling van de richtlijn Antenatale hydronefrose: pre- en postnataal beleid, diagnostiek en behandeling. Het doel van deze richtlijn is om te komen tot een eenduidig beleid bij antenataal vastgestelde hydronefrose. Met deze richtlijn wordt geprobeerd enerzijds overdiagnostiek en overbehandeling te voorkomen. Anderzijds is het doel om ernstige afwijkingen in een vroeg stadium op te sporen en om nierfunctieverlies te voorkomen.

Invitational conference

Om de richtlijn zo veel mogelijk aansluiting te laten vinden bij de praktijk wil de initiatief nemende vereniging in de voorbereidende fase graag stakeholderpartijen horen omtrent ervaren knelpunten en aandachtspunten voor de te ontwikkelen richtlijn. De Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde organiseert hiervoor een invitational conference. De benoemde knelpunten worden later door de richtlijnwerkgroep geprioriteerd en vertaald in uitgangsvragen.

Voor wie

Het bijwonen van de invitational conference geschiedt op uitnodiging. Wilt u deelnemen of heeft u andere vragen, neem dan contact op met Saskia Persoon via s.persoon@kennisinstituut of 06-57741992.

Wanneer

Datum:  24 maart 2017
Tijd:      14.30 -16.30 uur
Locatie: Domus Medica Utrecht