28 nov 2016

Invitational conference herziening Artroscopie van de knie en Voorste Kruisbandletsel

Domus Medica Utrecht

Op initiatief van de Nederlandse Orthopaedische Vereniging wordt op korte termijn gestart met de herziening van de richtlijn Artroscopie van de knie en van de richtlijn Voorste Kruisbandletsel. Het doel van de herziening van deze twee richtlijnen is de actualiteit van de modules te beoordelen als ook nieuwe belangrijke ontwikkelingen opnemen in de richtlijnen. Beide richtlijnen beogen een uniform beleid ten aanzien van zorg bij patiënten met acute en degeneratieve knieletsels.

Invitational conference

Gezien de overlap van betrokken partijen bij de herziening van de twee genoemde richtlijnen is ervoor gekozen om de invitational conference tezamen te houden. Tijdens deze bijeenkomst wordt geïnventariseerd welke knelpunten men ervaart rondom de te ontwikkelen richtlijn. De benoemde knelpunten worden later door de richtlijnwerkgroep geprioriteerd en vertaald in uitgangsvragen.

 

Voor wie

Voor de invitational worden alle partijen uitgenodigd die betrokken zijn bij het onderwerp. Dit betreffen niet alleen de beroepsverenigingen, maar ook onder andere patiëntenverenigingen, koepels van zorginstellingen en de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Het bijwonen van de invitational conference geschiedt op uitnodiging. Bij belangstelling kunt u contact opnemen met Bernardine Stegeman, b.stegeman@kennisinstituut.nl

 

Wanneer

28 november van 18.00 tot 20.30 uur

Domus Medica
Mercatorlaan 1200 te Utrecht