24 nov 2016

Invitational conference Herziening richtlijn Cardiovasculair risicomanagement

Domus Medica Utrecht

Op initiatief van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) en Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) is onlangs gestart met het project 'Herziening richtlijn Cardiovasculair risicomanagement (CVRM)'.

Doel

Het doel van dit project is de huidige CVRM-richtlijn uit 2011 te updaten en de overgang naar een modulaire structuur te maken. Gezien de omvang van de richtlijn zullen niet alle onderdelen kunnen worden herzien. De prioritering van onderwerpen om te herzien is daarom van groot belang. De richtlijn zal als NHG-standaard en op de Richtlijnendatabase worden gepubliceerd.

Tijdens de invitational conference wordt geïnventariseerd welke knelpunten men ervaart in de huidige richtlijn en de toepassing daarvan in de praktijk. De benoemde knelpunten worden later door de richtlijnwerkgroep geprioriteerd en vertaald.

Voor wie

Voor deze bijeenkomst worden alle partijen uitgenodigd die betrokken zijn bij het onderwerp.

Dit betreft niet alleen de beroepsverenigingen, maar onder andere ook patiëntenverenigingen, koepels van (zorg)instellingen en de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Het bijwonen van de invitational conference geschiedt op uitnodiging. Bij belangstelling kunt u contact opnemen met Bernardine Stegeman, b.stegeman@kennisinstituut.nl

 

Wanneer

Donderdag 24 november van 18.00 tot 20.30 uur

Domus Medica
Mercatorlaan 1200 te Utrecht