28 sep 2016

Invitational conference Infecties na Osteosynthese

Domus Medica Utrecht

Op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH) wordt gestart met de ontwikkeling van een evidence-based richtlijn Infecties na Osteosynthese. De NVvH is tot de ontwikkeling van deze richtlijn gekomen aangezien het medisch handelen omtrent infecties na osteosynthese op dit moment niet is beschreven in een Nederlandse richtlijn. Om de knelpuntenanalyse voor deze richtlijn te bespreken wordt hiervoor een invitational conference georganiseerd.

Doel van de richtlijn

Het doel is het ontwikkelen van een evidence-based richtlijn voor de diagnostiek en behandeling voor patiënten met infecties na osteosynthese vanwege een fractuur. Een evidence-based richtlijn zal bijdragen aan meer uniformiteit in de behandeling en zal waardevol zijn om toegewijde chirurgen en andere gerelateerde zorgverleners te ondersteunen bij een effectieve en veilige behandeling.

Invitational conference

Wij denken dat een aantal organisaties, gezien de betrokkenheid bij het onderwerp, een nuttige bijdrage aan de knelpuntenanalyse kan leveren. Deze punten bespreken wij graag tijdens een invitational conference. De knelpuntenanalyse richt zich zowel op de inhoud als op de organisatie van zorg en is bedoeld om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van de problematiek in de praktijk. 

Voor wie

Alle partijen die betrokken zijn bij het onderwerp. Dit betreffen niet alleen de beroepsverenigingen, maar ook onder andere patiëntenverenigingen, koepels van zorginstellingen en de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Het bijwonen van de conference geschiedt op uitnodiging. Bij belangstelling kunt u contact opnemen met Hedwig Kooijmans, h.kooijmans@kennisinstituut.nl

Wanneer

Woensdag 28 september van 16.00 tot 18.00 uur

Domus Medica 

Mercatorlaan 1200 te Utrecht