14 mei 2018

Invitational conference kwaliteitsnormen functionele neurochirurgie

Domus Medica Utrecht

De Nederlandse Vereniging voor Neurochirurgie (NVvN) heeft kwaliteitsnormen gedefinieerd voor kwalitatief hoogwaardige neurochirurgische zorg voor diverse aandoeningen. Hierin ontbreekt de functionele neurochirurgie. Het doel van het huidige project is het ontwikkelen van kwaliteitsnormen voor de functionele neurochirurgie voor bewegingsstoornissen (diepe hersenstimulatie), voor psychiatrische stoornissen (diepe hersenstimulatie), voor epilepsiechirurgie (resecties en neuromodulatie), voor chronische pijn (gerichte zenuwchirurgie, laesie-chirurgie en neuromodulatie) en voor spasticiteit (laesie-chirurgie en neuromodulatie). Door eigen kwaliteitsnormen te stellen kan de NVvN de kwaliteit verbeteren en borgen.

De kwaliteitsnormen dienen als randvoorwaarden voor een centrum om de specifieke behandeling te mogen uitvoeren. Het planningsbesluit neurochirurgie moet worden herzien, de kwaliteitsnormen geven hiervoor input.

Invitational conference

De NVvN organiseert een invitational conference om onder stakeholders te inventariseren welke onderwerpen zij belangrijk vinden bij het ontwikkelen van kwaliteitsnormen voor de verschillende onderdelen van de functionele neurochirurgie.

Voor wie

Alle partijen die betrokken zijn bij het onderwerp. Dit betreffen niet alleen de beroepsverenigingen, maar ook onder andere patiëntenverenigingen, koepels van zorginstellingen en de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Wanneer

Maandag 14 mei
16.00 -18.00 uur
Domus Medica, Mercatorlaan 1200 te Utrecht

Het bijwonen van de conference geschiedt op uitnodiging. Bij belangstelling kunt u contact opnemen met Katja Soetens, k.soetens@kennisinstituut.nl