31 jan 2018

Invitational conference Morbide obesitas

DOMUS MEDICA, UTRECHT

Op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH) wordt in januari 2018 gestart met de herziening van de richtlijn morbide obesitas. Het doel van de richtlijn is het tot stand brengen van evidence-based aanbevelingen op basis van inzichten verkregen sinds de laatste versie van de richtlijn.

Tijdens de Invitational conference wordt geïnventariseerd welke knelpunten men ervaart rondom de te ontwikkelen richtlijn. De benoemde knelpunten worden later door de richtlijnwerkgroep geprioriteerd en vertaald in uitgangsvragen. 

Voor wie

Voor deze bijeenkomst worden alle partijen uitgenodigd die betrokken zijn bij het onderwerp. Dit betreffen niet alleen de beroepsverenigingen, maar ook onder andere patiëntenverenigingen, koepels van zorginstellingen en de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Wanneer

Woensdag 31 januari 2018 van 15:00 tot 17:00 uur

Waar

Domus Medica, Mercatorlaan 1200 te Utrecht

Meer informatie en aanmelden

Stuur een email naar Debby Tennekes via d.tennekes@kennisinstituut.nl