05 apr 2017

Invitational conference Pancreassarcinoom

Domus Medica Utrecht

Op initiatief van de Nederlandse Vereniging van Heelkunde zal binnenkort gestart worden met de herziening van de richtlijn Pancreascarcinoom. In de afgelopen twee decennia is de incidentie van het pancreascarcinoom in Nederland, mede door de vergrijzing, sterk toegenomen tot circa 2300 nieuwe patiënten in 2014. De ziekte kent nog steeds een zeer slechte prognose. Chirurgische resectie in combinatie met chemotherapie biedt de beste kans op lange termijn overleving, maar slechts 20% van de patiënten komt hiervoor in aanmerking. Bij 40% van de patiënten is het pancreascarcinoom lokaal niet resectabel door vaatbetrokkenheid, en bij 40% zijn er al afstandsmetastasen. In de afgelopen jaren hebben opvallend veel nieuwe behandelopties voor pancreascarcinoom hun intrede gedaan die de prognose zouden kunnen verbeteren maar er is nog niet voldoende bewijs voor de exacte plaats van deze methoden. Dit leidt er toe dat er in het veld grote behoefte is aan de herziening van een integrale modulair opgezette richtlijn voor pancreascarcinoom. Het doel van dit project is het tot stand brengen van een evidece-based herziening van de richtlijn pancreascarcinoom.

Invitational conference

Om de richtlijn zo veel mogelijk aansluiting te laten vinden bij de praktijk wil de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde in de voorbereidende fase graag stakeholderpartijen horen omtrent knelpunten en aandachtspunten voor de te ontwikkelen richtlijn. De Nederlandse Vereniging voor Heelkunde organiseert hiervoor een Invitational Conference.

Voor wie

Het bijwonen van de invitational conference geschiedt op uitnodiging. Wilt u deelnemen of heeft u andere vragen, neem dan contact op met Julitta Boschman via j.boschman@kennisinstituut.nl of telefoonnummer: 030 282 36 80.

Wanneer

Datum: 5 aprili 2017
Tijd:      15.00 -16.30 uur
Locatie: Domus Medica Utrecht