28 sep 2016

Invitational conference richtlijn De spontane vaginale baring

Domus Medica Utrecht

Op initiatief van de Koninklijke Nederlandse Organisatie voor Verloskundigen (KNOV) wordt op korte termijn gestart met de ontwikkeling van de richtlijn ‘de spontane vaginale baring’.In het kader van de integrale zorg is er behoefte aan een eenduidige richtlijn die de begeleiding van de spontane ongecompliceerde vaginale baring beschrijft. De te ontwikkelen richtlijn is enerzijds een update van de KNOV-standaard ‘Niet-vorderende ontsluiting’, anderzijds een uitbreiding hiervan met de uitdrijving en het nageboortetijdperk.

Doel

Het doel is een multidisciplinaire richtlijn te ontwikkelen samen met de ketenpartners en cliënten, over de begeleiding van de spontane vaginale bevalling bij vrouwen met een ongecompliceerde zwangerschap.

Doel invitational conference

Tijdens deze bijeenkomst wordt geïnventariseerd welke knelpunten men ervaart rondom de te ontwikkelen richtlijn. De benoemde knelpunten worden later door de richtlijnwerkgroep geprioriteerd en vertaald in uitgangsvragen.

Voor wie

Alle partijen die betrokken zijn bij het onderwerp. Dit betreffen niet alleen de beroepsverenigingen, maar ook onder andere patiëntenverenigingen, koepels van zorginstellingen en de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Het bijwonen van de conference geschiedt op uitnodiging. Bij belangstelling kunt u contact opnemen met Margreet Pols, m.pols@kennisinstituut.nl

 

Wanneer

Woensdag 28 september van 17.00 tot 19.30 uur

Domus Medica
Mercatorlaan 1200 te Utrecht