19 sep 2017

Invitational conference richtlijn Diabetische nefropathie

Domus Medica Utrecht

Op initiatief van de Nederlandse Internisten Vereniging wordt op korte termijn gestart met het vernieuwen van de richtlijn Diabetische nefropathie.De huidige richtlijn diabetische nefropathie uit 2007 is verouderd. Dit project heeft ten doel de richtlijn diabetische nefropathie te herzien, zodat er een actuele en modulaire richtlijn diabetische nefropathie beschikbaar is. De nieuwe richtlijn wordt toegevoegd aan de netwerkrichtlijn diabetes mellitus die in de afrondende fase is.

Doel invitational conference

De centrale vragen bij de ontwikkeling van de richtlijn Diabetische nefropathie liggen op het gebied van de monitoring, diagnostiek en behandeling van (dreigende) diabetische nefropathie bij mensen met T1DM en mensen met T2DM. De precieze knelpunten en uitgangsvragen zullen worden bepaald in een brede knelpuntenanalyse waarbij naast de met werkgroep participerende verenigingen, ook relevante partijen worden uitgenodigd. Tijdens deze invitational conference wordt geïnventariseerd welke knelpunten men ervaart rondom de te ontwikkelen richtlijn. De benoemde knelpunten worden later door de richtlijnwerkgroep geprioriteerd en vertaald in uitgangsvragen.

Voor wie

Voor deze invitational conference worden alle partijen uitgenodigd die betrokken zijn bij het onderwerp. Dit betreffen niet alleen de beroepsverenigingen, maar ook onder andere patiëntenverenigingen, koepels van zorginstellingen en de Inspectie voor de Gezondheidszorg. 

Het bijwonen van de invitational conference geschiedt op uitnodiging. Wilt u deelnemen of heeft u andere vragen, neem dan contact op met Koert Burger via k.burger@kennisinstituut.nl of telefoonnummer: 030 282 36 80.

Wanneer

Datum:  19 september 2017
Tijd:       15.00 - 17.00 uur
Locatie: Domus Medica Utrecht