09 nov 2016

Invitational conference richtlijn Diverticulitis - GEANNULEERD-

Dit is een testquote die aan de voorkant niet getoond wordt in de opmaak zoals ik deze in het cms zie.

 

- Deze invitational conference is GEANNULEERD, wilt u meer informatie dan kunt u contact opnemen met Annefloor van Enst; a.vanenst@kennisinstituut.nl -

Op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH) wordt op korte termijn gestart met de modulaire herziening van de richtlijn Diverticulitis. Diverticulitis is een veelvoorkomende aandoening bij patiënten die zich presenteren met acute buikpijn in de huisartsenpraktijk of op de spoedeisende hulp. Het beloop van diverticulitis is zeer uiteenlopend van mild tot ernstig en levensbedreigend. Ongeveer 10% van de patiënten met acute buikpijn op de spoedeisende hulp heeft uiteindelijk de diagnose diverticulitis. De richtlijn beschrijft de optimale zorg bij patiënten met Diverticulitis en ondersteunt de besluitvorming bij deze patiënten. Hierdoor wordt ongewenste praktijkvariatie teruggedrongen en verbetert de kwaliteit van zorg. Sinds de publicatie in 2012 zijn er nieuwe studies met nieuwe inzichten op meerdere modules van de richtlijn; onder andere de modules die over diagnostiek, behandeling en follow-up gaan. Deze modules omvatten ongeveer 2/3 van de gehele richtlijn en zullen worden herzien.

Doel van de Invitational conference

Tijdens de invitational conference wordt geïnventariseerd welke knelpunten men ervaart rondom de zorg bij diverticulitis. De benoemde knelpunten worden later door de richtlijnwerkgroep geprioriteerd en vertaald in uitgangsvragen.

Voor wie

Voor deze bijeenkomst worden alle partijen uitgenodigd die betrokken zijn bij het onderwerp. Dit betreffen niet alleen de beroepsverenigingen, maar ook onder andere patiëntenverenigingen, koepels van zorginstellingen en de Inspectie voor de Gezondheidszorg.