12 apr 2017

Invitational conference richtlijn Initiële radiologische diagnostiek bij de opvang van acute trauma patiënten

Domus Medica Utrecht

Op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Radiologie (NVvR) wordt op korte termijn gestart met de ontwikkeling van de richtlijn Initiële radiologische diagnostiek bij opvang van acute trauma patiënten. In de richtlijn zal aandacht zijn voor de indicaties en planning / volgorde van radiologische technieken gedurende de opvang van volwassen patiënten met een acuut trauma. Wanneer er heldere afspraken zijn over optimaal beleid rondom radiologische diagnostiek voor acute traumapatiënten, kunnen besluiten snel genomen worden en gaat er geen tijd verloren met het uitvoeren van suboptimale beeldvorming of onnodig herhaalde onderzoeken. Daarnaast zal dit leiden tot een afname van ongewenste praktijkvariatie en verbetering van de kwaliteit van de zorg.

Invitational conference

Als aftrap van de richtlijnontwikkeling wordt er een invitational conference gehouden. Tijdens deze bijeenkomst wordt geïnventariseerd welke knelpunten men ervaart rondom de te ontwikkelen richtlijn. De benoemde knelpunten worden later door de richtlijnwerkgroep geprioriteerd en vertaald in uitgangsvragen. 

Voor wie

Voor de invitational conference bijeenkomst worden alle partijen uitgenodigd die betrokken zijn bij het onderwerp. Dit betreffen niet alleen de beroepsverenigingen, maar ook onder andere patiëntenverenigingen, koepels van zorginstellingen en de Inspectie voor de Gezondheidzorg. 

Het bijwonen van de invitational conference geschiedt op uitnodiging. Wilt u deelnemen of heeft u andere vragen, neem dan contact op met Natasja van Veen via n.vanveen@kennisinstituut.nl

 

Wanneer

Datum: 12 april 2017
Tijd:      19.00 -21.00 uur
Locatie: Domus Medica Utrecht