15 feb 2017

Invitational Conference richtlijn Polyneuropathie

Domus Medica Utrecht

Op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie zal er binnenkort worden gestart met de ontwikkeling van de richtlijn Polyneuropathie. 

Het doel van de richtlijn is om de huidige richtlijn Polyneuropathie uit 2005 te herzien en te vernieuwen op het gebied van classificatie, diagnostiek en behandeling en te komen tot een evidence-based richtlijn. Hierbij zal afstemming worden gezocht met de in ontwikkeling zijnde richtlijn Diabetische Neuropathie. 

Invitational conference

Om de richtlijn zo veel mogelijk aansluiting te laten vinden bij de praktijk wil de Nederlandse Vereniging voor Neurologie in de voorbereidende fase graag stakeholderpartijen horen om te inventariseren welke knelpunten men ervaart rondom de te ontwikkelen richtlijn. Hiervoor wordt een Invitational Conference georganiseerd. De benoemde knelpunten worden later door de richtlijnwerkgroep geprioriteerd en vertaald in uitgangsvragen.

Voor wie

Het bijwonen van de invitational conference geschiedt op uitnodiging. Wilt u deelnemen of heeft u andere vragen, neem dan contact op met Anouk Rozeboom via a.rozeboom@kennisinstituut.nl

Wanneer

Datum: 15 februari 2017
Tijd:      18.00 -20.00 uur
Locatie: Domus Medica Utrecht