09 jan 2017

Invitational conference richtlijn Triage en Diagnostiek van Groeistoornissen bij Kinderen

Domus Medica Utrecht

Op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde wordt op korte termijn gestart met de ontwikkeling van de richtlijn Triage en Diagnostiek van Groeistoornissen bij Kinderen.
Het doel van de richtlijn is om duidelijke indicaties af te spreken voor aanvullend onderzoek en een effectieve en efficiënte diagnostiek te realiseren bij kinderen (leeftijd 0-18 jaar) met kleine of grote lengte.

Doel van de Invitational conference

Tijdens deze bijeenkomst wordt geïnventariseerd welke knelpunten men ervaart rondom de te ontwikkelen richtlijn. De benoemde knelpunten worden later door de richtlijnwerkgroep geprioriteerd en vertaald in uitgangsvragen.

Voor wie

Voor deze bijeenkomst worden alle partijen uitgenodigd die betrokken zijn bij het onderwerp. Dit betreffen niet alleen de beroepsverenigingen, maar ook onder andere patiëntenverenigingen, koepels van zorginstellingen en de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Het bijwonen van de invitational conference geschiedt op uitnodiging. Bij belangstelling kunt u contact opnemen met Irina Mostovaya, i.mostovaya@kennisinstituut.nl

Wanneer

Maandag 9 januari van 15:00 tot 17:00 uur

Domus Medica 
Mercatorlaan 1200 te Utrecht