21 sep 2016

Invitational conference: Richtlijn Vermoeden van ouderenmishandeling

DOMUS MEDICA, UTRECHT

Op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG) wordt op korte termijn gestart met de ontwikkeling van de richtlijn ‘Vermoeden van ouderenmishandeling’.

Om de richtlijn zo veel mogelijk te laten aansluiten bij de praktijk wil de NVKG in de voorbereidende fase graag stakeholders horen omtrent knelpunten en aandachtspunten voor de te ontwikkelen richtlijn. De NVKG organiseert hiervoor een invitational conference.

Doel van de richtlijn

Het doel is te komen tot een landelijke richtlijn ouderenmishandeling te gebruiken op de spoedeisende hulp alsook binnen de algemene, academische en psychiatrische ziekenhuizen.

Het opstellen en gebruik van deze richtlijn ouderenmishandeling zal leiden tot het gebruik van een uniforme screeningsmethode en daaruit voortkomend stappenplan. Op deze wijze zal een ieder op dezelfde manier handelen bij een vermoeden op ouderenmishandeling. Daarnaast draagt een landelijke richtlijn bij aan de bewustwording die zo noodzakelijk is bij het herkennen van dit probleem. Dit geldt voor zowel artsen als verpleegkundigen. Aangezien de NVKG deze richtlijn heeft geïnitieerd spitst de richtlijn zich toe op gebruik op de spoedeisende hulp en binnen de algemene, academische en psychiatrische ziekenhuizen.

Voor wie

Alle partijen die betrokken zijn bij het onderwerp. Dit betreffen niet alleen de beroepsverenigingen, maar ook onder andere patiëntenverenigingen, koepels van zorginstellingen en de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Het bijwonen van de conference geschiedt op uitnodiging. Bij belangstelling kunt u contact opnemen met het secretariaat Kennisinstituut, Debby Tennekes via d.tennekes@kennisinstituut.nl

Wanneer

Woensdag 21 september van 18.00 tot 20.00 uur 

Domus Medica
Mercatorlaan 1200 te Utrecht