11 jan 2018

Invitational conference Urineweginfecties bij kinderen

DOMUS MEDICA, UTRECHT

Op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde wordt op korte termijn gestart met de ontwikkeling van de richtlijn Urineweginfecties bij kinderen. De richtlijnontwikkeling wordt gefinancierd uit de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS).

Doel van de richtlijn

Het doel is het tot stand brengen van een evidence-based richtlijn die richting geeft aan risico’s op urineweginfecties en eventuele late gevolgen, diagnostiek, methodes voor het afnemen van een kweek bij UWI en de behandeling ervan specifiek bij kinderen.

Invitational conference

Tijdens deze bijeenkomst wordt geïnventariseerd welke knelpunten men ervaart rondom de te ontwikkelen richtlijn. De benoemde knelpunten worden later door de richtlijnwerkgroep geprioriteerd en vertaald in uitgangsvragen.

Voor wie

Voor deze invitational conference worden alle partijen uitgenodigd die betrokken zijn bij het onderwerp. Dit betreffen niet alleen de beroepsverenigingen, maar ook onder andere patiëntenverenigingen, koepels van zorginstellingen en de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Het bijwonen van de invitational conference geschiedt op uitnodiging. Wilt u deelnemen of heeft u andere vragen, neem dan contact op met Janneke Hoogervorst-Schilp via j.hoogervorst@kennisinstituut.nl.

Wanneer

Wanneer:  11 januari 2018
Tijd:           van 16.00 tot 18.00 uur
Waar:        Domus Medica, Mercatorlaan 1200 te Utrecht