08 jan 2018

Invitational conference Varicella

DOMUS MEDICA, UTRECHT

Op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM) wordt op korte termijn gestart met de herziening van de richtlijn Varicella. De richtlijnontwikkeling wordt gefinancierd uit de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS).

Doel van de richtlijn

Het doel van de richtlijn is algemene herziening van de richtlijn Varicella met name de adviezen over toediening van VZIG in het kader van PEP en het opnemen van een nieuwe module over behandeling van VZV infecties. 

Invitational conference

Tijdens deze bijeenkomst wordt geïnventariseerd welke knelpunten men ervaart rondom de te ontwikkelen richtlijn. De benoemde knelpunten worden later door de richtlijnwerkgroep geprioriteerd en vertaald in uitgangsvragen. Het heeft de voorkeur om een ander lid dan het beoogde werkgroeplid af te vaardigen voor de invitational conference.

Voor wie

Voor deze bijeenkomst worden alle partijen uitgenodigd die betrokken zijn bij het onderwerp. Dit betreffen niet alleen de beroepsverenigingen, maar ook onder andere patiëntenverenigingen, koepels van zorginstellingen en de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Het bijwonen van de invitational conference geschiedt op uitnodiging. Wilt u deelnemen of heeft u andere vragen, neem dan contact op met Janneke Hoogervorst-Schilp via j.hoogervorst@kennisinstituut.nl.

Wanneer

Wanneer:  8 januari 2018
Tijd:           van 16.00 tot 18.00 uur
Waar:        Domus Medica, Mercatorlaan 1200 te Utrecht