02 okt 2017

Invitational conference voor de herziening van de richtlijn Hypertensieve crisis

Utrecht

Op initiatief van de Nederlandse Internisten Vereniging wordt op korte termijn gestart met de herziening van de richtlijn Hypertensieve crisis.

Doel van de richtlijn

Het doel van de richtlijn is patiënten die zich presenteren met een acute hypertensieve aandoening in de juiste setting zo snel mogelijk de juiste geneesmiddelen te geven teneinde gecontroleerd de bloeddruk te verlagen naar de gewenste streefwaarde in de daarvoor geadviseerde tijd (binnen enkele minuten tot enkele uren, afhankelijk van de oorzaak). 

Invitational conference

Tijdens deze bijeenkomst wordt geïnventariseerd welke knelpunten men ervaart rondom de te herziene richtlijn. De benoemde knelpunten worden later door de richtlijnwerkgroep geprioriteerd en vertaald in uitgangsvragen.

Voor wie

Voor de invitational conference worden alle partijen uitgenodigd die betrokken zijn bij het onderwerp. Dit betreffen niet alleen de beroepsverenigingen, maar ook onder andere patiëntenverenigingen, koepels van zorginstellingen en de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Het bijwonen van de invitational conference geschiedt op uitnodiging. Wilt u deelnemen of heeft u andere vragen, neem dan contact op met Bernardine Stegeman via b.stegeman@kennisinstituut.nl of telefoonnummer: 030 282 36 80.

Wanneer

Datum:  2 oktober 2017
Tijd:       16.00 - 18.00 uur
Locatie:  Utrecht