27 sep 2016

Invitational conference voor de richtlijn Acute traumatische wervelletsels

Domus Medica Utrecht

Op initiatief van de Nederlandse Orthopaedische Vereniging wordt binnenkort gestart met de herziening van de richtlijn Acute traumatische wervelletsels. Acute traumatische wervelletsel is letsel aan de wervelkolom dat het gevolg is van een duidelijk omschreven traumatische invloed op enig tijdstip. Hiermee gepaard gaande kenmerken zijn neurologische uitval en dwarslaesies. De huidige richtlijn werd in 2009 gepubliceerd, en is verouderd. Zo zijn bijvoorbeeld de inzichten op het gebied van de immobilisatie van de wervelkolom inmiddels veranderd. In de herziening zal zowel de zorg in de prehospitale als hospitale fase worden beschreven.

Doel invitational conference

Om de richtlijn zo veel mogelijk aansluiting te laten vinden bij de praktijk wil de NOV in de voorbereidende fase graag stakeholderpartijen horen omtrent knelpunten en aandachtspunten voor de te ontwikkelen richtlijn. De NOV organiseert hiervoor een invitational conference.

Voor wie

Alle partijen die betrokken zijn bij het onderwerp. Dit betreffen niet alleen de beroepsverenigingen, maar ook onder andere patiëntenverenigingen, koepels van zorginstellingen en de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Het bijwonen van de conference geschiedt op uitnodiging. Bij belangstelling kunt u contact opnemen met Saskia Persoon, s.persoon@kennisinstuut.nl of Marja Molag, m.molag@kennisinstituut.nl 

Wanneer

27 september 2016 van 16.00 tot 18.00 uur

Domus Medica

Mercatorlaan 1200 te Utrecht