29 mei 2018

Invitational conference voor de richtlijn Amputatie en prothesiologie onderste extremiteit

Domus Medica Utrecht

Op initiatief van de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen wordt op korte termijn gestart met de herziening van de richtlijn Amputatie en prothesiologie onderste extremiteit.

Jaarlijks vinden er in Nederland ongeveer 3300 beenamputaties (exclusief teenamputaties) plaats. In ongeveer 90% van de gevallen is een amputatie het gevolg van vaatproblemen. Een amputatie van een onderste extremiteit is een ingrijpende gebeurtenis voor de patiënt en zijn familie. Sinds het verschijnen van de huidige richtlijn Amputatie en prothesiologie onderste extremiteit (2012) zijn er nieuwe ontwikkelingen in het vakgebied, en deze nopen tot een herziening.

Invitational conference

Voor deze bijeenkomst worden alle partijen uitgenodigd die betrokken zijn bij het onderwerp. Dit betreffen niet alleen de beroepsverenigingen, maar ook onder andere patiëntenverenigingen, koepels van zorginstellingen en de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Tijdens deze bijeenkomst wordt geïnventariseerd welke knelpunten men ervaart rondom de te ontwikkelen richtlijn. De benoemde knelpunten worden later door de richtlijnwerkgroep geprioriteerd en vertaald in uitgangsvragen.

Wanneer

29 mei 2018
14:00 tot 16:00 uur
Domus Medica, Mercatorlaan 1200 te Utrecht

Het bijwonen van de conference geschiedt op uitnodiging. Bij belangstelling kunt u contact opnemen met Saskia Persoon, s.persoon@kennisinstituut.nl