12 jun 2018

invitational conference voor de richtlijn Aneurysma van de Abdominale Aorta (AAA)

Domus Medica Utrecht

Op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde wordt op korte termijn gestart met de ontwikkeling van de richtlijn Aneurysma van de Abdominale Aorta (AAA). Het doel van de richtlijnontwikkeling is het herzien van de bestaande richtlijn Aneurysma van de Abdominale aorta, welke dateert uit 2009.

Invitational conference

In het kader van de ontwikkeling van deze richtlijn wordt er een invitational conference gehouden. Voor deze bijeenkomst worden alle partijen uitgenodigd die betrokken zijn bij het onderwerp. Dit betreffen niet alleen de beroepsverenigingen, maar ook onder andere patiëntenverenigingen, koepels van zorginstellingen en de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Tijdens deze bijeenkomst wordt geïnventariseerd welke knelpunten men ervaart rondom de te ontwikkelen richtlijn. De benoemde knelpunten worden later door de richtlijnwerkgroep geprioriteerd en vertaald in uitgangsvragen.

Wanneer en waar

Dinsdag 12 juni
15.00 - 16.30 uur
Domus Medica, Mercatorlaan 1200 te Utrecht

Het bijwonen van de invitational conference geschiedt op uitnodiging. Bij belangstelling kunt u contact opnemen met Julitta Boschman, j.boschman@kennisinstituut.nl