02 okt 2018

Invitational conference voor de richtlijn Atriumfibrilleren

Domus Medica Utrecht

Op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) wordt binnenkort gestart met de ontwikkeling van de richtlijn Boezemfibrilleren.
in het kader van de implementatie van de European Society of Cardiologie (ESC) richtlijn Atrial Fibrillation uit 2016 wordt er een invitational conference gehouden over bovengenoemde richtlijnontwikkeling.

Het doel van het project is om de ESC-richtlijn Atrial Fibrillation aan te passen naar de Nederlandse praktijk en daarbij de overgang te maken naar een modulaire structuur. De ESC-richtlijnen zijn de belangrijkste richtlijnen voor cardiologen. Kennis over de toepasbaarheid van een ESC-richtlijn zal inzicht geven in knel- en verbeterpunten in de opname van richtlijnonderbouwing binnen de kwaliteits- en doelmatigheidscyclus.

Invitational conference

De NVVC organiseert een invitational conference om stakeholders te horen omtrent knelpunten en aandachtspunten voor de te ontwikkelen richtlijn. Deze knelpuntenanalyse richt zich zowel op de inhoud als op de organisatie van zorg en is bedoeld om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van de problematiek in de praktijk.

Wanneer en waar

Maandag 17 september 2018
17.00 - 19.00 uur
Domus Medica, Mercatorlaan 1200 te Utrecht


Het bijwonen van de conference geschiedt op uitnodiging. Bij belangstelling kunt u contact opnemen met Bernardine Stegeman, b.stegeman@kennisinstituut.nl