04 jul 2018

Invitational conference voor de richtlijn behandeling niet-geruptureerd intracranieel aneurysma

Domus Medica Utrecht

Op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Neurochirurgie (NVvN) wordt binnenkort gestart met de ontwikkeling van de richtlijn behandeling niet-geruptureerd intracranieel aneurysma.

Het doel van de richtlijn is het ontwikkelen van een richtlijn voor de behandeling van patiënten met een niet-geruptureerd aneurysma in de hersenen. De behandeling van een niet geruptureerd intracranieel aneurysma geschiedt multidisciplinair. Risico’s van behandeling moeten afgewogen worden tegen risico’s op het ontstaan van een bloeding. Met name op het gebied van de endovasculaire behandeling zijn er de laatste jaren ontwikkelingen. Wat de waarde is van deze nieuwe technieken, is niet geheeld duidelijk. Er is behoefte aan een systematisch gewogen advies ook vanuit de optiek van de patiënt. Tevens is er noodzaak om kwaliteitseisen ten aanzien van het behandelteam vast te stellen voor deze hoog complexe laag frequente zorg.

Invitational conference

De NVvN organiseert een invitational conference om stakeholders te horen omtrent knelpunten en aandachtspunten voor de te ontwikkelen richtlijn. Deze knelpuntenanalyse richt zich zowel op de inhoud als op de organisatie van zorg en is bedoeld om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van de problematiek in de praktijk.

Waneer en waar

4 juli 2018
17:00 tot 19:00 uur
Domus Medica, Mercatorlaan 1200 te Utrecht

Het bijwonen van de invitational conference geschiedt op uitnodiging. Bij belangstelling kunt u contact opnemen met Marja Molag, m.molag@kennisinstituut.nl