13 dec 2016

Invitational conference voor de richtlijn Diagnostiek en behandeling Dravetsyndroom

Wilhelmina Kinderziekenhuis Utrecht

Op initiatief van de Vereniging Klinische Genetica Nederland wordt op korte termijn gestart met de ontwikkeling van de richtlijn Diagnostiek en behandeling Dravetsyndroom. Het doel van de richtlijn is het standaardiseren en optimaliseren van de (genetische) diagnostiek, behandeling en begeleiding van personen met Dravetsyndroom.

Doel invitational conference

Tijdens deze invitational wordt geïnventariseerd welke knelpunten men ervaart rondom de te ontwikkelen richtlijn. De benoemde knelpunten worden later door de richtlijnwerkgroep geprioriteerd en vertaald in uitgangsvragen.

Voor wie

Voor deze invitatoinal conference worden alle partijen uitgenodigd die betrokken zijn bij het onderwerp. Dit betreffen niet alleen de beroepsverenigingen, maar onder andere ook patiëntenverenigingen, koepels van (zorg)instellingen en de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Het bijwonen van de conference geschiedt op uitnodiging. Bij belangstelling kunt u contact opnemen met Bernardine Stegeman, b.stegeman@kennisinstituut.nl

Waar

Dinsdag 13 december 2016; 18.00 - 20.00 uur

Wilhelmina Kinderziekenhuis
Lundlaan 6 te Utrecht