12 jan 2017

invitational conference voor de richtlijn Inflammatoire darmziekten bij kinderen en adolescenten

Domus Medica Utrecht

Op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde wordt op korte termijn gestart met de ontwikkeling van de richtlijn herziening Inflammatoire darmziekten bij kinderen en adolescenten. Deze richtlijn heeft als doel de behandeling van kinderen en jongeren met IBD te optimaliseren in Nederland. Deze richtlijnupdate zal vijf modules beslaan; deels nieuw en deels herzieningen.

Doel van de Invitational conference

Tijdens deze bijeenkomst wordt geïnventariseerd welke knelpunten men ervaart rondom de te ontwikkelen richtlijn. De benoemde knelpunten worden later door de richtlijnwerkgroep geprioriteerd en vertaald in uitgangsvragen.

Voor wie

Voor deze bijeenkomst worden alle partijen uitgenodigd die betrokken zijn bij het onderwerp.
Dit betreffen niet alleen de beroepsverenigingen, maar ook onder andere
patiëntenverenigingen, koepels van zorginstellingen en de Inspectie voor de Gezondheidszorg.
Het bijwonen van de conference geschiedt op uitnodiging. Bij belangstelling kunt u contact opnemen met Irina Mostovaya, i.mostovaya@kennisinstituut.nl

Waar

Donderdag 12 januari van 15:00 tot 17:00 uur

Domus Medica
Mercatorlaan 1200 te Utrecht