03 mei 2017

Invitational conference voor de richtlijn Liesbreuk

Domus Medica Utrecht

Op initiatief van de Nederlandse Vereniging van Heelkunde zal binnenkort gestart worden met de ontwikkeling van de richtlijn Liesbreuk. De richtlijn zal worden opgesteld door een werkgroep bestaande uit leden van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde en de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie. De richtlijn zal worden ontwikkeld conform het rapport Medisch Specialistische Richtlijnen 2.0 van de adviescommissie Richtlijnen van de Raad Kwaliteit. Het Kennisinstituut van Medisch Specialisten zal methodologische expertise inbrengen bij de ontwikkeling van de richtlijn en het proces begeleiden.

Doel van de invitational conference

De centrale vragen bij de ontwikkeling van de richtlijn liesbreuk zijn gelijk de internationale richtlijn Inguinal hernia (WHO, 2015). Aanvullingen daarbij zijn vragen over de behandeling van liesbreuken bij kinderen. Het doel van dit project is het updaten van de internationale richtlijn liesbreuk en de richtlijn adapteren neer de Nederlandse situatie.

Voor wie

Om de richtlijn zo veel mogelijk aansluiting te laten vinden bij de praktijk wil de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde in de voorbereidende fase graag stakeholderpartijen horen omtrent knelpunten een aandachtspunten voor de te ontwikkelen richtlijn. De Nederlandse Vereniging voor Heelkunde organiseert hiervoor een invitational conference.

Het bijwonen van de invitational conference geschiedt op uitnodiging. Wilt u deelnemen of heeft u andere vragen, neem dan contact op met Julitta Boschman via j.boschman@kennisinstituut.nl of telefoonnummer: 030 282 36 80.

Wanneer

Datum: 3 mei 2017
Tijd:      15.00 -16.30 uur
Locatie: Domus Medica Utrecht