27 Mar 2018

Invitational conference voor de richtlijn Niet-kleincellig longcarcinoom

Bar Beton Utrecht

Op initiatief van de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT) wordt op korte termijn gestart met de herziening van de richtlijn Niet-kleincellig longcarcinoom.

Doel van de richtlijn

De huidige richtlijn dateert uit 2011 en is op een aantal onderdelen dringend aan herziening toe. De afgelopen jaren hebben zich belangrijke ontwikkelingen voortgedaan in de longoncologie, die verwerkt worden in de nieuwe richtlijn.

Invitational conference

Voor deze bijeenkomst worden alle partijen uitgenodigd die betrokken zijn bij het onderwerp. Dit betreffen niet alleen de beroepsverenigingen, maar ook onder andere patiëntenverenigingen, koepels van zorginstellingen en de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Tijdens deze bijeenkomst wordt geïnventariseerd welke knelpunten men ervaart rondom de te ontwikkelen richtlijn. De benoemde knelpunten worden later door de richtlijnwerkgroep geprioriteerd en vertaald in uitgangsvragen.

Wanneer

Dinsdag 27 maart van 16.00 tot 18.00 uur

Bar Beton te Utrecht

Informatie en aanmelden

Deelname is op basis van uitnodiging.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Margriet Moret-Hartman; m.moret@kennisinstituut.nl