19 jun 2017

Invitational conference voor de richtlijn Pijnbehandeling tijdens de bevalling

Domus Medica Utrecht

Op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA) en de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie & Gynaecologie (NVOG) wordt op korte termijn gestart met de herziening van de richtlijn Pijnbehandeling tijdens de bevalling.

In 2008 is de multidisciplinaire CBO-richtlijn “Medicamenteuze pijnbehandeling tijdens de bevalling” gepubliceerd. Sindsdien zijn er op het gebied van pijnbehandeling tijdens de bevalling belangrijke stappen gezet waardoor de bestaande richtlijn opnieuw toetsing behoeft. Het doel van de richtlijn is het formuleren van aanbevelingen ten aanzien van het nut en de veiligheid van nieuwe vormen van pijnbehandeling tijdens de bevalling. 

Invitational conference

Tijdens deze invitational conference wordt geïnventariseerd welke knelpunten men ervaart rondom de te ontwikkelen richtlijn. De benoemde knelpunten worden later door de richtlijnwerkgroep geprioriteerd en vertaald in uitgangsvragen.

Voor wie

Voor deze invitational conference worden alle partijen uitgenodigd die betrokken zijn bij het onderwerp. Dit betreffen niet alleen de beroepsverenigingen, maar ook onder andere patiëntenverenigingen, koepels van zorginstellingen en de Inspectie voor de Gezondheidszorg. 

Het bijwonen van de invitational conference geschiedt op uitnodiging. Wilt u deelnemen of heeft u andere vragen, neem dan contact op met Anouk Vaes via a.vaes@kennisinstituut.nl of telefoonnummer: 030 282 36 80.

Wanneer

Datum:  19 juni 2017
Tijd:       19.00 - 21.30 uur
Locatie: Domus Medica Utrecht