07 jun 2018

Invitational conference voor de richtlijn revisie en uitbreiding Richtlijn Perinataal beleid bij extreme vroeggeboorte

Domus Medica Utrecht

Op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde wordt op korte termijn gestart met de ontwikkeling van de richtlijn revisie en uitbreiding Richtlijn Perinataal beleid bij extreme vroeggeboorte. Het doel van de richtlijn is het herzien en uitbreiden van de evidence based richlijn; Perinataal beleid bij extreme vroeggeboorte; en daarmee een richtlijn volgens medisch specialistische richtlijnen 2.0 opleveren die is gebaseerd op evidence waar mogelijk en op consensus waar het moet.

Invitational conference

In het kader van de ontwikkeling van deze richtlijn wordt een invitational conference gehouden. Voor deze bijeenkomst worden alle partijen uitgenodigd die betrokken zijn bij het onderwerp. Dit betreffen niet alleen de beroepsverenigingen, maar ook onder andere patiëntenverenigingen, koepels van zorginstellingen en de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Tijdens deze bijeenkomst wordt geïnventariseerd welke knelpunten men ervaart rondom de te herzienen richtlijn.

Wanneer en waar

7 juni 2018 
18.00 tot 21.00 uur
Domus Medica, Mercatorlaan 1200 te Utrecht

Het bijwonen van de invitational conference geschiedt op uitnodiging. Bij belangstelling kunt u contact opnemen met Marjolein de Weerd, m.deweerd@kennisinstituut.nl