30 sep 2016

Invitational conference voor de richtlijn Tuberculose screening voorafgaand aan immuunmodulerende medicatie

Domus Medica Utrecht

Op initiatief van de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT) wordt op korte termijn gestart met de ontwikkeling van de richtlijn ‘Tuberculose screening voorafgaand aan immuunmodulerende medicatie’. 

Doel van de richtlijn

Het doel van de richtlijn is het verkrijgen van uniformiteit met betrekking tot de screening van patiënten op een (latente) tuberculose-infectie voorafgaand aan het starten van een behandeling met TNF-α-blokkerende therapie en andere immuunmodulerende medicatie. Immuunmodulerende medicatie wordt onder andere gebruikt door patiënten met reumatisch ziekten en chronische inflammatoire darmziekten en een aantal kleinere patiëntengroepen, zoals Sarcoïdose en bij nieuwe oncologische therapieën. Wanneer voor aanvang van behandeling met immuunmodulerende medicatie bij een patiënt de diagnose (latente) tuberculose gemist wordt, kan  dit zeer ernstige, soms levensbedreigende, gevolgen hebben,  doordat dan in korte tijd een zeer agressieve, eventueel gedissemineerde vorm van tuberculose kan optreden.

Invitational conference

Om de richtlijn zo veel mogelijk aansluiting te laten vinden bij de praktijk wil de NVALT in de voorbereidende fase graag stakeholderpartijen horen omtrent knelpunten en aandachtspunten voor de te ontwikkelen richtlijn. De NVALT organiseert hiervoor een invitational conference.

Voor wie

Alle partijen die betrokken zijn bij het onderwerp. Dit betreffen niet alleen de beroepsverenigingen, maar ook onder andere patiëntenverenigingen, koepels van zorginstellingen en de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Het bijwonen van de conference geschiedt op uitnodiging. Bij belangstelling kunt u contact opnemen met Ester Rake, e.rake@kennisinstituut.nl

Wanneer

Vrijdag 30 september van 15.00 tot 17.00 uur

Domus Medica

Mercatorlaan 1200 te Utrecht