20 jun 2018

Invitational conference voor de richtlijnherziening Lumbosacraal Radiculair Syndroom

Domus Medica Utrecht

Op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie wordt binnenkort gestart met de herziening van de ichtlijn Lumbosacraal Radiculair Syndroom (LRS).

Het doel van de richtlijn is duidelijkheid scheppen over de indicatiestelling en timing voor de operatie van lage rughernia. Focus hierbij op uniforme definities in overeenstemming met andere richtlijnen die recent over dit onderwerp zijn verschenen.

Invitational conference

De Nederlandse Vereniging voor Neurologie organiseert een invitational conference om stakeholders te horen omtrent knelpunten en aandachtspunten voor de te ontwikkelen richtlijn. Deze knelpuntenanalyse richt zich zowel op de inhoud als op de organisatie van zorg en is bedoeld om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van de problematiek in de praktijk.

Wanneer en waar

Woensdag 20 juni 2018
15.00 - 17.00 uur
Domus Medica, Mercatorlaan 1200 te Utrecht

Het bijwonen van de conference geschiedt op uitnodiging. Bij belangstelling kunt u contact opnemen met Toon Lamberts, t.lamberts@kennisinstituut.nl