25 jun 2018

Invitational conference voor de richtlijnontwikkeling Allergie van de bovenste luchtwegen

Domus Medica Utrecht

Het doel van de richtlijn is de kwaliteit van zorg en het komen tot een goede klinische besluitvorming bij de behandeling van allergische rhinitis in de 2e lijn op basis van de huidige wetenschappelijke inzichten te verhogen. Deze zorg behelst zowel de diagnostiek als behandeling en co-morbiditeit. Daarnaast beoogt de richtlijn een uniform beleid ten aanzien van het doorverwijzen van de patiënt naar de tweede- en derde lijn en het terugverwijzen naar de eerste lijn.

Invitational conference

In het kader van de ontwikkeling van de richtlijn Allergie van de bovenste luchtwegen.
organiseert de de Nederlandse Vereniging voor Keel-Neus-Oorheelkunde en Heelkunde van het Hoofd-Halsgebied (NVKNO) een invitational conference om stakeholders te horen omtrent knelpunten en aandachtspunten voor de te ontwikkelen richtlijn. Deze knelpuntenanalyse richt zich zowel op de inhoud als op de organisatie van zorg en is bedoeld om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van de problematiek in de praktijk.

Wanneer en waar

Maandag 25 juni
14.00 tot 17.00 uur
Domus Medica, Mercatorlaan 1200 te Utrecht

Het bijwonen van de invitational conference geschiedt op uitnodiging. Bij belangstelling kunt u contact opnemen met Dieuwke Leereveld d.leereveld@kennisinstituut.nl of Stefanie Hofstede, s.hofstede@kennisinstituut.nl