30 mei 2018

Invitational conference voor de richtlijnontwikkeling Miskraam

Domus Medica Utrecht

Op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) wordt binnenkort gestart met de ontwikkeling van de richtlijn Miskraam.
In Nederland is de praktijkvariatie met betrekking tot de behandeling van eerste trimester miskramen groot. Hoewel het Nederlands Huisartsen Genootschap en de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen wel kwaliteitsdocumenten hebben met betrekking tot de behandeling van een eerste trimester miskraam, ontbreekt vooralsnog een NVOG-richtlijn, die de medisch specialistische zorg beschrijft. Gezien de kans op korte en lange termijn risico’s van een curettage is het noodzakelijk om te beschikken over een landelijke richtlijn die zal moeten bijdragen aan de implementatie van een restrictiever beleid voor de behandeling van een eerste trimester miskraam. Er is een uitgebreide NICE-guideline over het onderwerp Miskraam, deze zal als basis
dienen voor de ontwikkeling van de Nederlandse richtlijn.

Invitational conference

De Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie organiseert een invitational conference om stakeholders te horen omtrent knelpunten en aandachtspunten voor de te ontwikkelen richtlijn. Deze knelpuntenanalyse richt zich zowel op de inhoud als op de organisatie van zorg en is bedoeld om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van de problematiek in de praktijk.

Wanneer en waar

Woensdag 30 mei 2018
17:00 - 19:00 uur
Domus Medica, Mercatorlaan 1200 te Utrecht

Het bijwonen van de conference geschiedt op uitnodiging. Bij belangstelling kunt u contact opnemen met Toon Lamberts, t.lamberts@kennisinstituut.nl