07 dec 2017

Invitational conference Ziekte van Parkinson

AMERSFOORT

De huidige richtlijn Ziekte van Parkinson (2010) is toe aan een revisie. Een aantal neurologische modules zijn verouderd en behoeven een update. Daarnaast bestaat er de wens om nieuwe richtlijnmodules te ontwikkelen over de psychosociale en psychiatrische zorg en maatschappelijk werk. Daarbij dient aandacht te zijn voor onder andere arbeid, revalidatie en organisatie van zorg. 

De richtlijn wordt ontwikkeld conform het rapport Medisch Specialiste Richtlijnen 2.0 van de adviescommissie Richtlijnen van de Raad van Kwaliteit. Er wordt gewerkt volgens de methode van evidence-based richtlijnontwikkeling (EBRO). Het Kennisinstituut van Medisch Specialisten biedt procesmatige en methodologische ondersteuning bij de ontwikkeling.

Invitational conference

Tijdens deze bijeenkomstwordt geïnventariseerd welke knelpunten men ervaart rondom de te ontwikkelen richtlijn. De benoemde knelpunten worden later door de richtlijnwerkgroep geprioriteerd en vertaald in uitgangsvragen. 

Voor wie

Voor de invitational conference worden alle partijen uitgenodigd die betrokken zijn bij het onderwerp. Dit betreffen niet alleen de beroepsverenigingen, maar ook onder andere patiëntenverenigingen, koepels van zorginstellingen en de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Het bijwonen van de invitational conference geschiedt op uitnodiging. Wilt u deelnemen of heeft u andere vragen, neem dan contact op met Wouter Harmsen via w.harmsen@kennisinstituut.nl of met Nikita van der Zwaluw via n.vanderzwaluw@kennisinstituut.nl.

Wanneer

Datum:  7 december 2017
Tijd:       19.00 - 20.30 uur
Locatie: Amersfoort (exacte locatie volgt nog)