08 nov 2016

Invitational Richtlijn Diagnostiek & Verwijzing Cerebral Visual Impairment -GEANNULEERD-

- Deze invitational conference is GEANNULEERD, wilt u meer informatie dan kunt u contact opnemen met Marja Molag; m.molag@kennisinstituut.nl -

Op initiatief van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG) zal binnenkort gestart worden met de ontwikkeling van de richtlijn ‘Cerebral Visual Impairment’: Cerebraal Visuele Stoornis (CVI). 

CVI is één van de meest voorkomende oorzaken van slechtziendheid in de westerse wereld. Veel kinderen met CVI worden nog niet verwezen. Er is nog geen richtlijn voor deze aandoening. Het doel van de richtlijn is tweeledig, enerzijds dient de richtlijn om de verwijzing van kinderen met CVI te verbeteren door verwijzers goed te informeren over dit ziektebeeld. Anderzijds dient de richtlijn om de diagnostiek van CVI te verbeteren, zodat de diagnose eerder gesteld kan worden en eerder gestart kan worden met revalidatie. 

Doel van de Invitational conference

Om de richtlijn zo veel mogelijk aansluiting te laten vinden bij de praktijk wil het NOG in de voorbereidende fase graag stakeholderpartijen horen omtrent knelpunten en aandachtspunten voor de te ontwikkelen richtlijn. Het NOG organiseert hiervoor een invitational conference. 

Voor wie

Alle partijen die betrokken zijn bij het onderwerp. Dit betreffen niet alleen de beroepsverenigingen, maar ook onder andere patiëntenverenigingen, koepels van zorginstellingen en de Inspectie voor de Gezondheidszorg.