18 mei 2017

Prioriteringsbijeenkomst kennishiaten neurologie

Domus Medica Utrecht

De commissie Zorgevaluatie Neurologie houdt een prioriteringsbijeenkomst voor het project Agenda Zorgevaluatie Neurologie. Aanwezigheid van betrokken en relevante partijen is belangrijk om inzichtelijk te kunnen maken wat op dit moment de belangrijkste kennishiaten zijn binnen de neurologische zorg. Op deze manier kunnen we in beeld brengen welk onderzoek het hardst nodig is, zodat kan worden ingespeeld op de belangrijkste knelpunten.

In het kader van dit project zijn er relevante wetenschappelijke verenigingen en organisaties recent gevraagd hiaten in de wetenschappelijke onderbouwing voor alledaagse neurologische zorg te formuleren en aan ons te versturen. Wij zijn verheugd met het grote aantal kennishiaten en positieve reacties die wij hebben ontvangen.

De volgende stap in dit project is het gezamenlijk prioriteren van de tot nu toe geïdentificeerde kennishiaten. Wij willen deze prioritering verrichten met een brede vertegenwoordiging uit de Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN) en overige organisaties, zoals de Nederlands Huisartsen Genootschap, Zorgverzekeraars Nederland, Zorginstituut Nederland, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Patiëntenfederatie Nederland. Dit alles om een solide draagvlak te creëren voor de Agenda Zorgevaluatie Neurologie.

Doel van de prioriteringsbijeenkomst

Deze bijeenkomst is een uitgelezen kans om gezamenlijk te besluiten welke kennishiaten de grootste prioriteit hebben als het gaat om het opzetten van wetenschappelijk onderzoek. De belangrijkste kennishiaten dienen als uitgangspunt voor het opzetten van het toekomstige onderzoeksprogramma, researchnetwerken en kwaliteitsprojecten (zoals richtlijnen). 

Voor wie

Het bijwonen van de prioriteringsbijeenkomst geschiedt op uitnodiging. Wilt u deelnemen of heeft u andere vragen, neem dan contact op met Susan van Dijk via s.vandijk@kennisinstituut.nl. of telefoonnummer: 030 282 36 80.

Wanneer

Datum: 18 mei 2017
Tijd:      17.00 -20.00 uur
Locatie: Domus Medica Utrecht