14 okt 2016

Prioriteringsbijeenkomst kennishiaten NVRO

Domus Medica Utrecht

De Nederlandse Vereniging voor Oncologie en Radiotherapie (NVRO) is onlangs gestart met het project ‘Kennisagenda Radiotherapie’ om de wetenschappelijke basis van de radiotherapie te versterken. Het doel van het project is te komen tot een Kennisagenda Radiotherapie met een beschrijving en prioritering van de belangrijkste kennishiaten en een plan van aanpak hoe deze door middel van wetenschappelijk onderzoek in te vullen. Invulling van deze kennishiaten kan leiden tot een betere en meer efficiënte en doelmatige zorg.

Doel

Deze bijeenkomst is een uitgelezen kans om gezamenlijk input te leveren over welke kennishiaten de grootste prioriteit hebben als het gaat om opzet van wetenschappelijk onderzoek. Aan de hand van de opbrengst van deze prioriteringsbijeenkomst zal de werkgroep "Kennisagenda" daarna de belangrijkste kennishiaten uitwerken tot de Kennisagenda Radiotherapie.

De Kennisagenda Radiotherapie zal gebruikt worden voor het opzetten van toekomstige onderzoeksprogramma’s, researchnetwerken en kwaliteitsprojecten (zoals richtlijnen).

Voor wie

Een brede vertegenwoordiging uit de NVRO en overige organisaties, zoals zorgverzekeraars en patiëntenverenigingen. Dit alles om een solide draagvlak te creëren voor de Kennisagenda.

Het bijwonen van deze bijeenkomst geschiedt op uitnodiging. Bij belangstelling kunt u contact opnemen met Evie Kolsteren via e.kolsteren@kennisinstituut.nl

Wanneer

Vrijdag 14 oktober 2016 van 14.00 tot 17.00 uur

Domus Medica
Mercatorlaan 1200 te Utrecht