07 jun 2017

Prioriteringsbijeenkomst kennishiaten radiologie

Domus Medica Utrecht

De NVvR is onlangs in samenwerking met de NVNG gestart met het project ‘Kennisagenda Radiologie’. Het doel is om te komen tot een kennisagenda met een beschrijving van de belangrijkste kennishiaten en een plan van aanpak hoe deze door middel van wetenschappelijk onderzoek in te vullen. Invulling van deze kennislacunes geeft gezondheidswinst voor de patiënt en meer doelmatige zorg.

De volgende stap in dit project is het gezamenlijk prioriteren van de tot nu toe geïdentificeerde kennishiaten. Wij willen deze prioritering verrichten met een brede vertegenwoordiging vanuit de NVvR, de NVNG en overige organisaties. Dit alles om een solide draagvlak te creëren voor de kennisagenda. 

Doel van de prioriteringsbijeenkomst

Deze bijeenkomst is een uitgelezen kans om gezamenlijk te besluiten welke kennishiaten de grootste prioriteit hebben als het gaat om opzet van wetenschappelijk onderzoek. De belangrijkste kennishiaten zijn de onderzoeksvragen voor het opzetten van het toekomstige onderzoeksprogramma, researchnetwerken en kwaliteitsprojecten (zoals richtlijnen).

Voor wie

Het bijwonen van de prioriteringsbijeenkomst geschiedt op uitnodiging. Wilt u deelnemen of heeft u andere vragen, neem dan contact op met Susan van Dijk via s.vandijk@kennisinstituut.nl. of telefoonnummer: 030 282 36 80.

Wanneer

Datum: 7 juni 2017
Tijd:      18.00 - 21.00 uur
Locatie: Domus Medica Utrecht