28 okt 2016

Symposium Zorgevaluatie

DE EENHOORN, AMERSFOORT

De Federatie Medisch Specialisten lanceert op 28 oktober het Rapport Zorgevaluatie. Graag delen wij de aanbevelingen in dit rapport met u, bijvoorbeeld op het gebied van het prioriteren van onderzoeksvragen, ‘shared savings’ en het opzetten van onderzoeksnetwerken.

Inspirerende sprekers vanuit de politiek, de patiëntenorganisaties en het onderzoeksveld geven elk vanuit hun eigen perspectief hun visie op het thema. Daarbij is er volop de gelegenheid om mee te denken en met elkaar in discussie te gaan. Uw actieve inbreng is zeer welkom.

Aanmelden

Meld u hier aan voor het Symposium Zorgevaluatie.

Sprekers

 • Sjaak Wijma (Zorginstituut)
 • Henk Smid (ZonMw)
 • Arno Rutte (VVD)
 • Sjoerd Repping (AMC)
 • Heleen Post (Patiëntenfederatie)
 • Rob Nelissen (NOV/ LUMC)
 • Anneke Kwee (UMCU/Adviescommissie Zorgevaluatie)
 • Ab Klink (VGZ)
 • Ernst Kuipers (NFU/ Erasmus MC)
 • Willem-Jan Bos (STZ/Antonius Ziekenhuis)
 • Peter Paul van Benthem (Federatie Medisch Specialisten/LUMC)
 • Teus van Barneveld (Kennisinstituut van Medisch Specialisten)

Programma

12.30 Inloop met lunch
13.00

Opening,
overhandiging Adviesrapport Zorgevaluatie aan VVD-kamerlid Arno Rutte

13.10

Presentatie belang zorgevaluatie en hoofdlijnen rapport:

 • Agendering
 • Netwerkvorming en implementatie
 • Shared savings
 • Vervolgstappen (o.a. Leading the Change)
15.00

Reflectie:

 • Stakeholders vanuit de ziekenhuisorganisaties, politiek, Patiëntenfederatie, ZorgInstituut, ZonMw en zorgverzekeraars pitchen hun visie op zorgevaluatie en samenwerking tussen de betrokken partijen
 • Discussie met stakeholders
16.30 Afsluiting en borrel

Meer informatie

Bekijk de uitnodiging voor meer informatie over programma, sprekers en de locatie.