12 apr 2018

Werkconferentie Psychosociale zorg bij somatische ziekte

Utrecht

In navolging van de VWS-werkgroep Psychosociale zorg bij somatische ziekte is er gestart met de ontwikkeling van de kwaliteitsstandaard Psychosociale zorg bij somatische ziekte.

Deze standaard is in februari ter commentaar aan de relevante partijen voorgelegd.

Doel

Het schriftelijk ontvangen commentaar wordt op de werkconferentie met de deelnemers besproken, evenals de implementatie van de kwaliteitsstandaard.

Voor wie

Zorgprofessionals, patiënten en organisaties die te maken hebben met patiënten met een somatische ziekte en het verlenen van psychosociale zorg.

Wanneer

Wanneer: donderdagmiddag 12 april 2018

Tijd: 13.00 – 18.00 uur (onder voorbehoud)

Waar: Utrecht

Informatie en aanmelden

De betrokken partijen hebben een uitnodiging via e-mail ontvangen.

Het programma, precieze tijden en de locatie worden eind maart bekend gemaakt.

U kunt zich aanmelden bij: Debby Tennekes via email d.tennekes@kennisinstituut.nl
Voor meer informatie kunt u terecht bij Dunja Dreesens op 06 30 53 87 48 of via email d.dreesens@kennisinstituut.nl