Nieuws overzicht

 1. Vijf jaar ‘verstandig kiezen’
  18 september 2017

  Op 11 september vond het internationale congres Choosing Wisely plaats in Amsterdam. Inspirerende gastsprekers gaven hun visie op het laatste ontwikkelingen rondom ‘verstandig kiezen. Wat kunnen we...

 2. NVRO presenteert kennisagenda
  21 juni 2017

  Op 16 juni presenteerde de Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie (NVRO) haar kennisagenda. Deze kennisagenda bestaat uit een top tien van onderwerpen binnen de radiotherapie...

 3. RVS: ‘goede zorg is meer dan bewezen zorg’
  20 juni 2017

  ‘Goede zorg kun je niet enkel baseren op wetenschappelijk bewijs’, stelt de Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving (RVS) in het advies Zonder context geen bewijs. De RVS wil de context waarin de...

 4. Kennisinstituut publiceert Jaaroverzicht 2016
  15 juni 2017

  Vandaag is het Jaaroverzicht 2016 verschenen van het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten. In vogelvlucht krijgt u een indruk van de projecten en activiteiten die het afgelopen jaar...

 5. Kennis delen tijdens Guía Salud conference
  09 juni 2017

  Op 6 juni verzorgde Dunja Dreesens een keynote-lezing over samen beslissen en richtlijnen tijdens de GuíaSalud Scientific Conference 2017 in Madrid. Dreesens is promovendus aan de Universiteit...

 6. Geactualiseerde Code Gedragsbeïnvloeding beschikbaar
  06 juni 2017

  Sinds deze maand is de geactualiseerde Code ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door belangenverstrengeling beschikbaar. Deze code beschrijft verschillende vormen van belangenverstrengeling...

 7. Richtlijn dwarslaesierevalidatie gepubliceerd
  01 juni 2017

  Deze maand is de richtlijn dwarslaesierevalidatie gepubliceerd in de Richtlijnendatabase. Deze richtlijn richt zich op wat volgens de huidige inzichten de beste zorg is voor patiënten met een...

 8. Nieuwe zorgevaluaties van start
  10 april 2017

  Vanaf het voorjaar starten er 7 nieuwe zorgevaluatieprojecten in het kader van de Kwaliteits- en Doelmatigheidsagenda, een integrale aanpak om de kwaliteit van zorg op 30 aandoeningen te verbeteren....

 9. Richtlijn Orofaryngeale dysfagie gepubliceerd
  28 maart 2017

  De richtlijn Orofaryngeale dysfagie (voorheen Slikstoornissen) is toegevoegd aan de Richtlijnendatabase. Deze richtlijn is onlangs geautoriseerd door alle relevante specialismen die betrokken zijn...

 10. Internisten maken samen beslissen met patiënten eenvoudiger
  17 maart 2017

  Patiënten met blijvende schade aan de nieren en patiënten met trombose of longembolie hebben vaak keuze uit verschillende behandelmogelijkheden. Voor deze patiënten en hun behandelend internist zijn...