Nieuws overzicht

 1. Vacature: Adviseur Kennisinstituut
  29 januari 2018

  Ter versterking van ons team zijn wij per direct op zoek naar een adviseur voor minimaal 32 uur per week. Wij zoeken een kritische analyticus die professionals kan inspireren en ondersteunen bij...

 2. Drie nieuwe kennisagenda’s gepubliceerd
  27 november 2017

  Afgelopen maand publiceerden de revalidatieartsen, de internisten en de sportartsen hun kennisagenda. Samen met patiëntenorganisaties en andere betrokkenen hebben deze wetenschappelijke...

 3. Richtlijn Invaginaties op de kinderleeftijd
  23 november 2017

  Op 6 november verschijnt de nieuwe richtlijn Invaginaties op de kinderleeftijd. Deze richtlijn geeft handreikingen ten aanzien van de diagnostiek en behandeling van patiënten met een...

 4. Richtlijn Preventie van valincidenten bij ouderen gepubliceerd
  21 november 2017

  Deze maand is de herziening van de richtlijn Preventie van valincidenten bij ouderen gepubliceerd in de Richtlijnendatabase. Een belangrijke richtlijn, want valincidenten komen zeer frequent voor,...

 5. Behandelkeuzes steeds beter onderbouwen
  06 november 2017

  Tijdens het Symposium Zorgevaluatie op 3 november 2017 kwamen medisch specialisten en andere betrokkenen bij zorgevaluatieonderzoek bijeen om van elkaar te leren hoe zij bestaande behandelingen...

 6. Keuzen behandeling epilepsie vereenvoudigd
  06 november 2017

  In Nederland hebben gemiddeld tien op de duizend mensen last van epileptische aanvallen. Afhankelijk van het type epilepsie en de situatie van de patiënt, kan er voor een bepaalde behandeling worden...

 7. Richtlijnen ouderenproof maken
  05 oktober 2017

  Richtlijnen zijn niet altijd van toepassing op oudere patiënten. En dat stelt medisch specialisten regelmatig voor dilemma’s. De internisten en klinisch geriaters werkten daarom de afgelopen tijd aan...

 8. Vijf jaar ‘verstandig kiezen’
  18 september 2017

  Op 11 september vond het internationale congres Choosing Wisely plaats in Amsterdam. Inspirerende gastsprekers gaven hun visie op het laatste ontwikkelingen rondom ‘verstandig kiezen. Wat kunnen we...

 9. NVRO presenteert kennisagenda
  21 juni 2017

  Op 16 juni presenteerde de Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie (NVRO) haar kennisagenda. Deze kennisagenda bestaat uit een top tien van onderwerpen binnen de radiotherapie...

 10. RVS: ‘goede zorg is meer dan bewezen zorg’
  20 juni 2017

  ‘Goede zorg kun je niet enkel baseren op wetenschappelijk bewijs’, stelt de Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving (RVS) in het advies Zonder context geen bewijs. De RVS wil de context waarin de...