Nieuws overzicht

 1. Spoedoperaties worden beter planbaar
  18 mei 2018

  Vanaf nu zijn er duidelijke spelregels voor welke spoedpatiënt prioriteit krijgt in de OK. Een indeling daarvoor staat in de richtlijn ‘Beleid rondom spoedoperaties’ die deze maand verschijnt....

 2. Klinisch chemici en KNO-artsen publiceren kennisagenda
  19 april 2018

  Vorige week hebben de klinisch chemici en de KNO-artsen hun kennisagenda gepubliceerd. Samen met patiëntenorganisaties en andere betrokkenen hebben deze wetenschappelijke verenigingen...

 3. Nieuwe richtlijnen voor diabeteszorg
  18 april 2018

  In Nederland zijn er naar schatting 1,1 miljoen mensen met diabetes mellitus. Daarmee behoort het tot de meest voorkomende chronische aandoeningen in Nederland. Deze maand verschijnen er voor de...

 4. Richtlijn Postmortem radiologie
  12 april 2018

  Dit voorjaar is de nieuwe richtlijn postmortem radiologie gepubliceerd in de Richtlijnendatabase. Wanneer de oorzaak van iemands overlijden niet duidelijk is, kan postmortem onderzoek uitkomst bieden...

 5. Vijfjarig jubileum Kennisinstituut
  21 maart 2018

  Het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten bestaat vijf jaar. In deze periode is het uitgegroeid tot partner van de 32 wetenschappelijke verenigingen bij het ontwikkelen en toepassen...

 6. Thuisarts.nl: nu ook informatie over medisch-specialistische zorg
  20 maart 2018

  Thuisarts.nl is uitgebreid met negenentwintig medisch-specialistische aandoeningen die in het ziekenhuis worden behandeld. En dat is pas het begin. Het Nederlands Huisartsen Genootschap werkt met het...

 7. Drie nieuwe kennisagenda’s gepubliceerd
  27 november 2017

  Afgelopen maand publiceerden de revalidatieartsen, de internisten en de sportartsen hun kennisagenda. Samen met patiëntenorganisaties en andere betrokkenen hebben deze wetenschappelijke...

 8. Richtlijn Invaginaties op de kinderleeftijd
  23 november 2017

  Op 6 november verschijnt de nieuwe richtlijn Invaginaties op de kinderleeftijd. Deze richtlijn geeft handreikingen ten aanzien van de diagnostiek en behandeling van patiënten met een...

 9. Richtlijn Preventie van valincidenten bij ouderen gepubliceerd
  21 november 2017

  Deze maand is de herziening van de richtlijn Preventie van valincidenten bij ouderen gepubliceerd in de Richtlijnendatabase. Een belangrijke richtlijn, want valincidenten komen zeer frequent voor,...

 10. Behandelkeuzes steeds beter onderbouwen
  06 november 2017

  Tijdens het Symposium Zorgevaluatie op 3 november 2017 kwamen medisch specialisten en andere betrokkenen bij zorgevaluatieonderzoek bijeen om van elkaar te leren hoe zij bestaande behandelingen...