Kennis delen op het GIN-congres

31 oktober 2016

Afgelopen maand vond het Guidelines-International-Network (G-I-N) congres plaats in Philadelphia. Het G-I-N congres is een jaarlijks terugkerend congres voor en door organisaties en individuen werkzaam in het veld van richtlijnontwikkeling. Het Kennisinstituut van Medisch Specialisten was met vijf personen vertegenwoordigd. Zij verzorgden daar twee mondelinge presentaties en drie posterpresentaties. Verder is het Kennisinstituut van Medisch Specialisten lid van de G-I-N organisatie en heeft een vertegenwoordiger deelgenomen aan de Algemene Vergadering.

Deelnemers aan het congres zijn richtlijnontwikkelaars, richtlijngebruikers, onderzoekers en overige stakeholders. Het thema van het congres was dit jaar ‘Individualising Guidelines and Clinical Performance Measurement in an Era of Personalized Medicine’. Een erg relevant thema in een tijd dat ‘Personalised Medicine’ volop in ontwikkeling is.

De opening van het congres vond plaats in het Museum of Archaeology and Anthropology van de University of Pennsylvania. Vervolgens waren er twee volle dagen met zowel plenaire lezingen als verschillende parallelsessies. Erg interessant was de plenaire lezing van prof. Mark Baker van de Britse richtlijnontwikkelaar NICE over de toekomst van het modulair onderhoud van richtlijnen. Hoe kan men inschatten hoeveel tijd en welke middelen er nodig zijn om alle huidige richtlijnen de komende 5 jaar te herzien. Hoe dient de prioritering te gebeuren en hoe kan dit proces van richtlijnherziening gestroomlijnd worden? Een andere inspirerende spreker was mw. Lelis Bauza Vernon, als patiëntvertegenwoordiger schetste zij de meerwaarde van het inbrengen van patiëntenperspectief in richtlijnontwikkeling.

De nieuwe inzichten vanuit dit congres bieden goede aanknopingspunten om richtlijnontwikkeling in Nederland op een steeds hoger peil te brengen.