Kennisinstituut werkt mee aan kwaliteitskader spoedeisende hulp

16 september 2016

De organisatie van de intramurale spoedzorg kan beter, vinden de betrokken partijen. De spoedeisende hulp kan het aantal patiënten niet altijd aan. Hierdoor moeten patiënten soms urenlang wachten, en hebben sommige ziekenhuizen zelfs een opnamestop. Daarnaast kunnen er grote verschillen zijn in de behandeling van een patiënt met vergelijkbaar letsel bij HAP en SEH. En zijn er verschillen in de kwaliteit van zorg op de SEH door variërende inzet poortspecialismen in de eerste 24 uur. Er zouden dus meer landelijke afspraken moeten worden gemaakt. Op 23 juni 2016 kwamen alle betrokken partijen bij elkaar tijdens een invitational conference om input te geven voor het nieuwe kwaliteitskader.

Normen en kwaliteitseisen

Met dit project worden normen en kwaliteitseisen geformuleerd waaraan verschillende SEH’s moeten voldoen om een goede kwaliteit van zorg te kunnen leveren. Focus ligt op de eerste 24uur zorg aan alle patiënten die binnenkomen op de SEH zonder duidelijke diagnose en die dus niet direct te plaatsen zijn in één van de complexe spoedstromen. Het Kennisinstituut biedt in dit project methodologische ondersteuning en procesbegeleiding.

Aan de invitational namen diverse wetenschappelijke verenigingen, beroepsorganisaties en ziekenhuiskoepels deel maar ook veldpartijen zoals de Inspectie voor de Gezondheidszorg, Kind en Ziekenhuis, het Landelijk Netwerk Acute Zorg, Zorginstituut Nederland en Zorgverzekeraars Nederland en de Patiëntenfederatie. 

Waardevolle input

Marjolein de Weerd, adviseur bij het Kennisinstituut: “Het was een waardevolle bijeenkomst. Omdat er verschillende trajecten lopen op het gebied van spoedeisende zorg waarbij veel partijen  betrokken zijn, is goede onderlinge afstemming en duidelijke coördinatie noodzakelijk. Daar zijn afspraken over gemaakt en deze zijn gedeeld met het veld. Daarnaast is besproken hoe we in dit traject omgaan met evidence en best practices. De eerste focus ligt op de organisatie van de SEH en minder op de medisch inhoudelijke accenten. In het kwaliteitskader worden ook subgroepen meegenomen waarvoor een aangepaste werkwijze nodig is, zoals kinderen, kwetsbare ouderen en de psychiatrische patiënt. Op basis van een vooraf opgesteld concept raamwerk (opgesteld door de werkgroep met ondersteuning van het Kennisinstituut) is afgesproken welke onderwerpen in het kwaliteitskader aan bod moeten komen. Denk bijvoorbeeld aan de benodigde OK-capaciteit, IC-capaciteit maar ook competenties die 24/7 aanwezig moeten zijn op de SEH.”

Vervolg

De input van de aanwezigen wordt uitgewerkt tot een aantal uitgangsvragen en conceptteksten. Deze zullen tijdens de volgende invitational conference worden besproken.

Meer weten?

Het Kennisinstituut van Medisch Specialisten adviseert en ondersteunt wetenschappelijke verenigingen bij de ontwikkeling en toepassing van kwaliteitsinstrumenten en (geïntegreerd) kwaliteitsbeleid. Daarover leest u meer op de pagina Kennisgebieden. Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met dr. Marjolein de Weerd, adviseur, via m.deweerd@kennisinstituut.nl