Urologen, gynaecologen en MDL-artsen presenteren kennisagenda

11 oktober 2016

Presentatie Kennisagenda's - fotograaf: Eric BorghsDeze maand presenteren drie verenigingen hun kennisagenda. De Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU), de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) en de Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen (NVMDL) hebben dit samen met onder andere patiënten, huisartsen en het Kennisinstituut van Medisch Specialisten samengesteld. Een kennisagenda bestaat uit een acht tot tiental onderzoeksvragen waarvoor onderzoek dringend nodig is.

Onderzoeksvragen

Met welke onderzoeksvragen gaan deze wetenschappelijke verenigingen de komende tijd aan de slag? Een belangrijke vraag voor de MDL-artsen is bijvoorbeeld wat de effectiviteit is van eenvoudige psychologische behandelingen, zoals relaxatietraining, mindfulness of cognitieve gedragstherapie, bij het verminderen van pijn bij functionele buikklachten, in vergelijking met antidepressiva. De urologen gaan zich onder andere verdiepen in de rol van imaging bij een prostaatcarcinoom, zoals een MRI -scan of PET-CT. De gynaecologen gaan onder andere nader onderzoek doen naar de waarde van doppleronderzoek bij IUGR (intra-uteriene groeirestrictie). Elke wetenschappelijke vereniging heeft 8 tot 10 onderzoeksvragen gedefinieerd. Deze zijn onderaan dit bericht te downloaden.

Zorgevaluatie

De beste behandeling voor de patiënt: dat is de kern van het vak van medisch specialist. Om de patiënt goed te kunnen adviseren over welke behandeling voor hem of haar het beste is, is het van groot belang dat we voortdurend de uitkomsten van de behandelingen onderzoeken. Dit noemen we zorgevaluatie. Hiermee wordt duidelijk welke diagnostiek en behandeling werkzaam is bij wie en wat niet. Het opstellen van kennisagenda’s is onderdeel van dit proces.

Jaar van de Transparantie

2015 is door minister Schippers van Volksgezondheid uitgeroepen tot het Jaar van de Transparantie. Schippers wil informatie aan patiënten over de kwaliteit en de kosten van de zorg verbeteren. Deze kennisagenda met onderzoeken naar de effectiviteit van zorg geeft hier ook invulling aan.

Kennisinstituut

Het Kennisinstituut bood procesbegeleiding en hielp deze wetenschappelijke verenigingen bij het in kaart brengen van kennishiaten, het organiseren van prioriteringsbijeenkomsten en het schrijven van het rapport. Lees meer over dit kennisgebied

(fotograaf: Eric Borghs)

Downloads