Nieuws overzicht

 1. Uniform en transparant visiteren op kwaliteit
  15 december 2016

  Negen wetenschappelijke verenigingen hebben vanaf vandaag de beschikking over een duidelijke normen- en waarderingssystematiek die ze gaan gebruiken bij het visiteren op kwaliteit. Dit is een...

 2. Meer aandacht voor niet-effectieve medische handelingen
  05 december 2016

  De Federatie Medisch Specialisten en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) zetten een belangrijke vervolgstap in het terugdringen van onnodige zorg. In de bestaande medisch-...

 3. Nieuwe layout en functionaliteiten Richtlijnendatabase
  28 november 2016

  De Richtlijnendatabase heeft vanaf vandaag een nieuwe vormgeving en meer functionaliteiten. Hierdoor vindt u sneller de informatie die u zoekt en zijn de richtlijnen prettiger leesbaar. Wat zijn...

 4. Veel belangstelling voor Symposium Zorgevaluatie
  07 november 2016

  Over het belang van zorgevaluatie (onderzoek naar de effectiviteit van bestaande zorg) zal iedereen het eens zijn. Maar wat is er nodig om het een structurele plek te geven in de medisch-...

 5. Kennis delen op het GIN-congres
  31 oktober 2016

  Afgelopen maand vond het Guidelines-International-Network (G-I-N) congres plaats in Philadelphia. Het G-I-N congres is een jaarlijks terugkerend congres voor en door organisaties en individuen...

 6. Nieuw onderzoek naar zes ziekenhuisbehandelingen van start
  27 oktober 2016

  Wat is beter: operatie of gips bij een gebroken pols bij patiënten boven de 65 jaar? Wat is de beste behandeling bij carpaal tunnelsyndroom? Op 28 oktober vindt tijdens het symposium Zorgevaluatie de...

 7. Urologen, gynaecologen en MDL-artsen presenteren kennisagenda
  11 oktober 2016

  Deze maand presenteren drie verenigingen hun kennisagenda. De Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU), de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) en de Nederlandse Vereniging...

 8. Richtlijn PAV herzien
  05 oktober 2016

  De richtlijn perifeer arterieel vaatlijden (PAV) is op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde recentelijk herzien. Aanleiding voor de herziening waren nieuwe wetenschappelijke...

 9. Patiënten en artsen starten campagne over samen beslissen in het ziekenhuis
  04 oktober 2016

  Samen beslissen door arts en patiënt over de meest geschikte behandeling  gebeurt steeds meer, maar kan nog beter vinden Patiëntenfederatie Nederland en de Federatie Medisch Specialisten. Vier...

 10. Marcel Daniëls voorgesteld als algemeen voorzitter
  03 oktober 2016

  Het bestuur van de Federatie Medisch Specialisten zal tijdens de Algemene Vergadering op 15 december cardioloog Marcel Daniëls voordragen als algemeen voorzitter. Een benoemingscommissie heeft...