Jaaroverzicht 2016

Jaarverslag 2016In 2016 bood het Kennisinstituut ondersteuning aan 30 wetenschappelijke verenigingen en voerde ca. 160 kwaliteits- en kennisprojecten uit.

Op het gebied van richtlijnen, geïntegreerd kwaliteitsbeleid, zorgevaluatie, maar ook over onderwerpen als kwaliteitsmeting- en visitatie, implementatie en patiëntenparticipatie. Deze projecten werden grotendeels gefinancierd vanuit de kwaliteitsgelden medisch specialisten. 

Dit jaaroverzicht geeft u een indruk van de activiteiten die wij hebben ondernomen in het belang van goede medisch-specialistische zorg.